Bo Lundgren talar inför kongressen

Nyhet 19 mars 2009

I dag kl. 15 (svensk tid) talar Bo Lundgren om Sveriges erfarenheter av förstatligandet av banker på 90-talet för amerikanska kongressen i Washington.

Han har lämnat en rapport och kommer att besvara frågor kring den från the Congressional Oversight Panel, COP, som har uppgift att granska USA:s finansdepartements hantering av finanskrisen.

Rapporten finns endast på engelska.

Bo Lundgren talar inför kongressen (engelsk)