Svenskarnas sparattityder kartlagda av Riksgälden

Nyhet 16 maj 2008

Tycker du det går bra för Sverige? Det beror på hur gammal du är!

När Riksgälden frågade 1 000 personer svarade 56 procent av landets 16- till 29-åringar att det går bra för Sverige, samtidigt som övriga svenskar tycker det går sämre.

Undersökningen, som genomförts av Synovate, visar dock att svenskarna överlag tror på sämre tider. Tre av fem, eller 59 procent, har under de senaste månaderna sett klara tecken på att den svenska ekonomin är på väg att bli sämre.

– Unga är ekonomiska optimister när det gäller ekonomin. All pessimism i media om varsel och lågkonjunktur tycks inte nå de unga. Frågan är vem som har rätt, ekonomerna eller den yngre generationen, säger Arne Modig, analyschef på Synovate.

Uppsving i sparandet

När det gäller attityder till sparande som Riksgälden mäter regelbundet har det senaste tidens börsfrossa lett till att aktier ses som en mindre framgångsrik väg till att spara en miljon, medan banksparande ökar och premier behåller sin stabila position som tryggt alternativ i sparportföljen.

– Det sker ett uppsving i sparandet och där ser vi att premieobligationer är med som en naturlig del av sparportföljen, säger Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef, Riksgälden.

Överlag har tron på arbete och sparande ökat bland svenskarna. Även här tycker 16- till 29-åringarna i högre grad än andra att banksparande har blivit mer tryggt.

Om möjligheten att bli miljonär i Sverige tror åldersgruppen 16-29 år att jobba och spara är den mest framkomliga vägen. 39 procent av landets 16 till 29-åringar tror på möjligheten att bli miljonär genom arbete och sparande mot 18 procent i åldrarna 30 år och uppåt.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef, Riksgälden, telefon: 08 613 45 72,
E-post: ann-sofi.dalmo@riksgalden.se

Arne Modig, konsult, Synovate, telefon: 073 950 30 05,
E-post: Arne.Modig@synovate.com

Om undersökningen:
Undersökningen utfördes av Synovate på uppdrag av Riksgälden. Frågorna ställdes under perioden 21-24 april 2008. Sammanlagt genomfördes 1 026 telefonintervjuer.