Rörlig ränta på Riksgäldsspar sänks med 0,50 porcentenheter

Nyhet 15 oktober 2008

Från och med den 15 oktober är räntan på Utan tidsgräns 4,00% och Månadsspar 3,90%.

Bakgrunden till sänkningen är att Riksbanken sänker reporäntan med 0,50 procentenheter.