Riksgälden positiv till förordning om bankgaranti

Nyhet 27 oktober 2008

Riksgälden ställer sig bakom regeringens förslag till förordning om statliga garantier till banker. Vi bedömer att det föreslagna garantiprogrammet är nödvändigt i den rådande finansoron.

På några punkter finns det dock anledning att överväga förändringar för att göra garantisystemet mer effektivt. Läs mer om dessa i vårt remissvar.

Förordning om statliga garantier till banker m.fl.

Läs Förordning om statliga garantier till banker m.fl., pdf (öppnas i nytt fönster)