Riksgälden får central roll i regeringens stabilitetsplan

Nyhet 20 oktober 2008

Riksgälden föreslås få en central roll i regeringens åtgärdspaket för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet.

Regeringen lägger i dag fram sina förslag i en lagrådsremiss.

Riksgälden föreslås bli den myndighet som har i uppgift att kunna ge stöd till svenska banker och övriga kreditinstitut, exempelvis i form av garantier och kapitaltillskott.

Regeringen föreslår vidare att en stabilitetsfond inrättas och att Riksgälden får till uppgift att förvalta fonden.

Riksgälden inrättar från och med i dag en ny avdelning, bankstödsavdelningen, för att hantera de nya uppdragen.

Regeringen bedömer att förslagen kommer att träda ikraft senast under nästa vecka, efter granskning av lagrådet och behandling av riksdagen.