Regeringen vill utöka insättningsgarantin

Nyhet 6 oktober 2008

Regeringen har i dag meddelat att man vill öka omfattning på den svenska insättningsgarantin. Sammantaget ger de föreslagna förändringarna en betydande förstärkning av det skydd som staten erbjuder för pengar som sparas på bankkonton.

Den föreslagna förändringen innebär följande för insättningsgarantin:

• Det maximala ersättningbeloppet per kund och institut höjs från 250 000 kronor till 500 000 kronor.
• Insättningsgarantin utökas till att omfatta samtliga typer av inlåningskonton.
• Regeringen får en möjlighet att ställa ut garantier så att insättare i utländska bankers filialer i Sverige får den ersättning som ska betalas ut under den utländska insättningsgarantin.

En proposition ska lämnas till riksdagen för beslut. Regeringen föreslår att ett riksdagsbeslut ska gälla från och med i dag den 6 oktober 2008.

Att den maximala ersättningen höjs innebär att en ännu större andel av bankernas inlåning omfattas av insättningsgarantin.

Att samtliga typer av inlåningskonton omfattas av insättningsgarantin undanröjer osäkerhet kring olika konton.

Möjligheten att kunna garantera att insättare i utländska bankers filialer i Sverige får ersättning under det utländska insättningsgarantisystemet minskar osäkerheten för insättare i dessa banker.  

Förändringarna ska gälla för både befintliga och nya insättningar på konto i de banker, kreditmarknadsbolag med flera som tillhör insättningsgarantin.