Ränteändring på avistakonto - 2,03 %

Nyhet 4 december 2008

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 1,75 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 2,03 procent gällande fr. o. m. 2008-12-10.