Ove Nilsson ny ordförande för Riksgälden

Nyhet 19 mars 2008

Regeringen har utsett förra kanslichefen för finansutskottet Ove Nilsson till styrelseordförande för Riksgälden.