Många frågar om bankerna

Nyhet 30 september 2008

Många som kontaktar oss undrar hur det står till med de svenska bankerna och det finansiella systemet.

Det är Finansinspektionen (FI) som har i uppgift att övervaka bankerna. I den senaste uppdateringen av läget i det finansiella systemet skriver FI att de fyra svenska storbankerna har goda förutsättningar att klara den osäkerhet som för tillfället råder.

Även Riksbanken menar att det finansiella systemet är stabilt. De grundar sin bedömning på en analys som visar att de fyra svenska storbankerna är finansiellt starka med ett betydande eget kapital, god lönsamhet och låga kreditförluster. Riksbankens bedömning är att det finns en god motståndskraft mot den oro som sedan en tid råder internationellt.