Webbförsäljning av statspapper till privatpersoner upphör

Nyhet 13 november 2008

Försäljningen av statspapper till privatkunder på Riksgäldens webbplats upphör i mars 2009. Nya kunder kan registrera sig fram till mitten av december. Befintliga kunder får mer information inom kort. Vi fortsätter att ge ut statspapper, men som privat- och företagssparare får du i framtiden köpa dem genom en bank eller fondkommissionär.