Finansiering till Volvo Aero

Nyhet 29 augusti 2008

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att förhandla om en statlig delfinansiering till Volvo Aero.

Förhandlingen gäller en delfinansiering i form av ett villkorslån av företagets utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Trent XWB.

Regeringen har sedan 2001 riksdagens bemyndigande att ge uppdrag åt Riksgälden att ingå avtal med Saab AB och Volvo Aero Corporation för att delta i utvecklingsarbete avseende vissa civila flygplansprojekt.

Frågor besvaras av:
Magnus Thor, chef Garantier, telefon 08-613 46 28