Finansdagen 2008

Nyhet 7 mars 2008

Välkommen till Finansdagen den 16 april på Hilton Slussen i Stockholm. Finansminister Anders Borg berättar om vårpropositionen och svarar på frågor.

Förmiddagen ägnar vi åt makroekonomi och politik. Sven-Arne Svensson, chefekonom på Erik Penser Fondkommission, inleder med sin syn på den ekonomiska utvecklingen. Därefter talar Anders Borg om vårpropositionen och svarar på frågor. Vi avrundar förmiddagen med kommentarer från Sven-Arne Svensson, Cecilia Skingsley, analyschef på Swedbank, och Karl Bergstrand, prognosansvarig på ESV.

Efter lunch berättar Pertti Nordman från budgetavdelningen på Finansdepartementet om remissinstansernas reaktion på utredningen "Att styra staten" och om vilka förslag som kan komma att genomföras.

Dagen avslutas med information och framåtblick från Statens internbank.

Varje år arrangerar vi Finansdagen som vänder sig till ekonomichefer och ekonomipersonal på myndigheterna. I år breddar vi innehållet och bjuder också in verksamhets- och myndighetschefer.

Välkommen!

  • Program för Finansdagen 2008 (51 kb)