Underlag för beräkning av avgifter

Nyhet 11 april 2007

Alla institut som omfattas av insättningsgarantin ska betala en årlig avgift till IGN. För att kunna fastställa avgiften för år 2007 behöver nämnden uppgifter om värdet av de totala garanterade insättningarna per den 31 december 2006 och kapitaltäckningsgraden vid samma tillfälle. Uppgifterna ska lämnas på en särskild blankett som IGN skickar ut i dag till berörda institut. Till uppgifterna ska fogas ett revisorsintyg. Uppgiftsblankett och revisorsintyg finns också att hämta på IGN:s hemsida. Uppgifterna ska ha kommit in till nämnden senast den 2 maj 2007.