Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

Nyhet 15 november 2006

Riksgäldskontoret föreslår att staten ska ställa högre krav på de finansiella säkerheter som kärnkraftsindustrin lämnar för att täcka de framtida kostnaderna för slutförvaringen av kärnavfallet. Det framgår av en rapport som Riksgäldskontoret i dag lämnar till regeringen.

Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering