Ränteändring på avistakonto

Nyhet 7 september 2007

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton med 0,25 procentenheter till 3,82 procent gällande från och med 2007-09-12