Ränteändring på avistakonto - 4,07 %

Nyhet 31 oktober 2007

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton med 0,25 procentenheter till 4,07 procent gällande från och med 2007-10-31.