Ny ramavtalsupphandling av betalkort, resekonto och inköpskort

Nyhet 5 december 2007

Ny ramavtalsupphandling påbörjas av betalkort, resekonto och inköpskort för staten. Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden som kommer att utvärderas och rangordnas var för sig. Nuvarande ramavtal gäller tom 31 december 2008.

Ramavtalsupphandling (dnr 2007/1669) av betalkort, resekonto och inköpskort är nu publicerad i Europeiska Unionens Tidning (EUT).

Upphandlingen kommer att genomföras som en förhandlad upphandling enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandling, kap 5. Detta innebär i korthet följande stegvisa förfarande:    Annonsering i EUT av upphandlingen för ansökningar om deltagande i anbudsgivningen.

  • Annonsering i EUT av upphandlingen för ansökningar om deltagande i anbudsgivningen.
  • Ansökningar från leverantörer som vill delta i anbudsgivningen inlämnas till Riksgälden senast 2008-01-15.
  • Riksgälden gör en kvalificering av anbudssökande genom bedömning av det material som lämnas in.
  • Utvalda anbudssökande inbjuds att lämna anbud baserat på ett förfrågningsunderlag som skickas till utvalda anbudssökande senast
    2008-01-21.
  • Anbud ska lämnas till Riksgälden senast 2008-03-14.
  • Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden som kommer att utvärderas och rangordnas var för sig. Anbud kan lämnas på en, två eller tre tjänster.

Upphandlande organisation: Riksgälden, för mer information kontakta anita.schonbeck@riksgalden.se