Lägre kostnad för statens betalningar

Nyhet 18 september 2007

Myndigheterna har sparat 22 miljoner kronor hittills i år i sin betalningsverksamhet. Kostnaden för en betalning har i genomsnitt varit 0,98 kronor. Det är en minskning med 21% jämfört med samma period förra året.

Minskningen beror på de nya ramavtalen för statens betalningar som förhandlades fram av Riksgälden och började gälla från och med den 1 april. Kostnaderna för bland annat insättningar via OCR har minskat. Likaså har kostnaderna för utbetalningar via utbetalningskort och som kontoinsättningar till utlandet minskat.

Genomsnittet för en betalning under april - augusti 2007 var 0,89 kronor. För året som helhet beräknas besparingarna bli cirka 30 miljoner kronor.