Korrigering av förfallen ränta i Custodia

Nyhet 27 februari 2007

IGN har vid en kontroll funnit att Custodia i vissa fall har hanterat förfallna räntor felaktigt. Därför har 47 sparare under denna vecka fått ytterligare ersättning från insättningsgarantin. De kompletterande betalningarna uppgår till sammanlagt drygt 350 000 kronor. De aktuella spararna har underrättats om korrigeringarna.