IGN riktar krav på skadestånd i CTA-fallet

Nyhet 4 december 2007

IGN riktar tillsammans med konkursboet krav på skadestånd mot huvudägaren och den tidigare verkställande direktören i konkursbolaget CTA Lind & Co Scandinavia AB.

Dessutom riktas krav på skadestånd mot bolagets revisor. Skadeståndskravet uppgår till cirka 40 miljoner kronor.