IGN redovisar sin hantering av ersättningsfallen till regeringen

Nyhet 30 november 2007

I dag lämnar IGN in en rapport till regeringen där nämnden redovisar sin hantering av ersättningsfallen CTA Lind & Co Scandinavia, Custodia och Allmänna Kapital (Sverige).

I rapporten beskrivs vilka problem som nämnden ställts inför under arbetets gång och områden där ordningen kan förbättras.