IGN bevakar statens fordringar i konkurserna

Nyhet 10 april 2007

När IGN har betalat ut ersättning från insättningsgarantin övertar staten insättarens fordran mot konkursboet avseende det ersatta beloppet med företrädesrätt framför insättaren. Detsamma gäller när IGN betalat ut ersättning från investerarskyddet.

De sammanlagda ersättningsutbetalningarna i CTA, Custodia och Allmänna Kapital uppgår till mer än 270 miljoner kronor. Det betyder att staten blir den största borgenären i de tre aktuella konkurserna. IGN har nu ett omfattande arbete framför sig med att bevaka statens fordringar i konkurserna.