IGN är tveksam till förslaget att tillfälligt sätta ned avgiften för insättningsgarantin

Nyhet 15 augusti 2007

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att det ska införas en möjlighet att sätta ned eller ta bort den årliga avgift som banker och andra institut betalar för insättningsgarantin. Syftet med förslaget är att avgiften ska kunna sättas ned under en övergångsperiod i avvaktan på arbetet med att införa ett mer riskbaserat system för avgiftsuttag.

Nämnden ifrågasätter lämpligheten av att sätta ned avgiften under en så kort tid som nämns i promemorian och avstyrker att avgiften sätts ned till noll.