Hur går det i Custodiaärendet?

Nyhet 19 januari 2007

Det återstår nu cirka 40 sparare som ännu inte har fått besked om vilken ersättning de ska få från insättningsgarantin. Ett tiotal av dessa är i princip färdigutredda och kommer att få sina ersättningsbesked under nästa vecka. I flera av de fall som inte är färdigutredda finns det fortfarande oklara uppgifter som måste undersökas ytterligare. Dessa fall rör bl.a. frågor om gåvobrev eller om det finns flera kontohavare på samma konto.