Finansiering till Volvo Aero

Nyhet 26 september 2007

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att förhandla om en statlig finansiering till Volvo Aero.

Förhandlingen gäller en delfinansiering av bolagets forsknings- och utvecklingskostnader i samband med flygmotorprojektet GEnx. Utvecklingen av den civila flygmotorn GEnx, som bland annat är avsedd för flygplanet Boeing 787, sker i samarbete med General Electric.

Innan regeringen tar ställning till ett slutligt finansieringsavtal behöver det godkännas av Europeiska kommissionen.

Frågor besvaras av:
Magnus Thor, chef Garantier, telefon 08-613 46 28