Ersättningsfallet Custodia avslutat

Nyhet 19 mars 2007

Den 28 augusti 2006 försattes kreditmarknadsbolaget Custodia i konkurs. Sparare som enligt IGN hade rätt till ersättning fick ersättning före den av länsrätten bestämda tidsfristens utgång den 28 februari 2007. Sammanlagt betalade IGN ut ersättning från insättningsgarantin med 134,2 miljoner kronor till 1 282 sparare. Under de senaste veckorna har IGN avslagit ett antal ärenden där IGN ansett att rätt till ersättning från garantin inte funnits.