Ersättningsfallet Allmänna Kapital avslutat

Nyhet 12 januari 2007

Den 17 november 2006 försattes kreditmarknadsbolaget Allmänna Kapital i konkurs. IGN har nu betalat ut ersättning från insättningsgarantin till alla sparare i bolaget. Totalt har nämnden betalat ut 40,6 miljoner kronor till 287 sparare.