Avgifter för investerarskyddet

Nyhet 15 oktober 2007

IGN beslutade den 12 oktober om avgifter för den löpande förvaltningen av investerarskyddet under år 2006. För de 203 institut som tillhörde investerarskyddet under hela det året uppgår avgiften till 545 kronor. Den sammanlagda avgift som tas ut av instituten uppgår till drygt 118 000 kronor. Fakturorna skickas ut i dag. Avgiften ska vara betald senast den 12 november 2007.