Statens centralkonto (SCR)

Nyhet 23 oktober 2006

Normalt behöver ni som myndighet öppna ett bankkonto för inbetalningar och ett för utbetalningar i det räntebärande flödet. Det finns också numera möjlighet att öppna ett så kallat nettokonto där in- och utbetalningar förs på samma konto. Både inhemska betalningar och betalningar till utlandet görs över samma konto.

Normalt behöver ni som myndighet öppna ett bankkonto för inbetalningar och ett för utbetalningar i det räntebärande flödet. Det finns också numera möjlighet att öppna ett så kallat nettokonto där in- och utbetalningar förs på samma konto. Både inhemska betalningar och betalningar till utlandet görs över samma konto. Det räntebärande flödet avser medel för till exempel myndighetens förvaltning eller uppdragsverksamhet. Information om betalningarna förs därför över till räntekontot i Riksgälden.