Vad händer med IGN:s granskning av Custodias inlåningsdatabas?

Nyhet 29 september 2006

Arbetet med att granska kundinformationen i Custodias databas går nu in i sin slutfas. Under nästa vecka kommer IGN att med nämndens revisor gå igenom det som hittills har gjorts. Därefter kommer IGN att kunna lämna besked om när det stora flertalet av Custodias sparare kommer att få sina ersättningsbesked. Mer information kommer att lämnas på IGN:s hemsida nästa vecka.