Vad gör IGN nu i Custodiaärendet?

Nyhet 8 september 2006

Arbetet med att säkerställa informationen om Custodias sparare pågår nu intensivt. Detta arbete görs i samarbete med konkursförvaltaren samt dataexperter och revisorer. Syftet är att säkerställa att sparare som har rätt till ersättning från den statliga insättningsgarantin får rätt belopp utbetalat så snart som möjligt.

IGN har tagit in uppgifter från Custodias dataregister som nu kontrolleras och stäms av mot in- och utbetalningar som gjorts via bank.

Hur blir spararna informerade?

Under nästa vecka kommer alla sparare som i Custodias databas är registrerade som kunder med obundet sparande att få ett informationsbrev.

När kan utbetalningarna ske?

Så fort vi har uppgifterna säkerställda så påbörjar vi utbetalningarna. Enligt lag har vi tre månader på oss.