Vad gör IGN nu i Custodiaärendet?

Nyhet 29 augusti 2006

IGN kommer nu att säkerställa informationen om Custodias sparare som har rätt till ersättning från garantin. Det innebär att Custodias inlåningsdatabas kommer att granskas av IGN med hjälp av IT-experter och IT-revisorer. När IGN har ett tillförlitligt material om vilka sparare som omfattas av garantin kommer dessa att kontaktas via brev.

När kommer detta brev?

Vi återkommer här på hemsidan med ny information så fort vi vet mer om när brevet kan skickas ut.