Upphandling av nya ramavtal för betalningsförmedling

Nyhet 2 januari 2006

Nuvarande ramavtal för betalningstjänster löper ut den 31 mars 2007. Riksgäldskontoret har idag annonserat i EUT och AnbudsJournalen om upphandling inför nästa ramavtalsperiod som löper mellan den 1 april 2007 och den 31 mars 2010 med förlängningsoption på ett år.