Status i Custodiaärendet

Nyhet 5 december 2006

Under denna vecka skickar IGN ut ytterligare 52 ersättningsbesked till sparare med obundet sparande i Custodia. Tillsammans med de 64 besked som skickades ut förra veckan betyder det att sammanlagt 1 124 sparare av de totalt 1 278 har fått sina ersättningsbesked. I kvarvarande 154 fall fortsätter utredningsarbetet. Totalt har ersättningsbesked om 116 miljoner kronor skickats ut.

De fall som lösts under de senaste veckorna har rört sig om konton där insättningar och uttag först nu kunnat verifieras i avstämningar mellan Custodias databas och banker och fall där IGN tidigare inte fått korrekta uppgifter om det bankkontonummer till vilket utbetalning av ersättning ska göras.

Flertalet av de fall som nu återstår är mer komplicerade. Det handlar t.ex. om fall där överföringar mellan konton har gjorts efter det att Custodia inte fick bedriva verksamhet eller där bundet sparande har avbrutits i förtid. Vissa fall där ersättning ska betalas ut till omyndiga behöver också utredas vidare.