Status i CTA-ärendet

Nyhet 6 december 2006

Den 16 juni 2004 försattes värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavia AB i konkurs. Bolagets viktigaste verksamhet avsåg kapitalförvaltning åt italienska investerare med placeringar på den amerikanska marknaden för derivathandel. IGN har fått in 1 154 ansökningar från italienska investerare om ersättning från det svenska investerarskyddet. Därmed fick IGN sitt första ersättningsfall under investerarskyddet.

I avsaknad av egentlig bokföring har IGN kartlagt och rekonstruerat CTA:s italienska verksamhet. I oktober i år påbörjades utbetalningarna från investerarskyddet. IGN räknar med att betala ut omkring 100 miljoner kronor i ersättning. IGN har avvisat fyra ansökningar som kommit in för sent. IGN har också avslagit 97 ansökningar och meddelat 396 ersättningsbesked som uppgår till sammanlagt 54 miljoner kronor. Hittills har IGN betalat ut 27 miljoner kronor i ersättning.