SIBWebb uppgraderas och ligger nere till kl.1030

Nyhet 28 november 2006

SIBWebb uppgraderas och ligger nere till kl.10.30.