Remiss om beräkning av avgifter vid ersättningsfall inom investerarskyddet

Nyhet 4 juli 2006

Med anledning av konkursen i CTA Lind & Co Scandinavia AB kommer IGN att betala ut ersättning från investerarskyddet. Ersättningsfallet finansieras med avgifter från de institut som tillhör investerarskyddet. Vid beräkning av ett instituts avgift ska IGN beakta hur stor andel skyddade tillgångar som finns hos institutet jämfört med samtliga skyddade tillgångar. IGN har låtit utreda hur instituten ska redovisa sina skyddade tillgångar. Synpunkter på utredarens förslag ska ha kommit in till nämnden senast den 15 september 2006.