Ränteändring på avistakonto

Nyhet 30 oktober 2006

Med anledning av att Riksbanken höjde repo räntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldskontorets avistakonton till 2,80% gällande fr.o.m 2006-11-01.