Länsrätten förlänger tidsfristen i Custodiaärendet

Nyhet 23 november 2006

Länsrätten i Stockholms län beslutade i dag att förlänga tidsfristen för IGN:s utbetalningar av ersättning enligt garantin med anledning av Custodias konkurs med tre månader till och med den 28 februari 2007.