Länsrätten beslutar att Finansinspektionens återkallelsebeslut inte ska gälla omedelbart

Nyhet 31 januari 2006

Länsrätten beslutade den 31 januari att Finansinspektionens beslut att återkalla Custodia Credits tillstånd inte skulle verkställas omedelbart. Detta innebär att Custodia Credit får fortsätta att driva finansieringsrörelse, ta emot inlåning och lämna krediter, till dess att länsrätten slutligt prövat frågan om tillståndet ska återkallas eller inte. Enligt 23 § lagen om insättningsgaranti inverkar ett återkallelsebeslut inte på garantin för insättningar gjorda före det att beslutet meddelades.