Kreditmarknadsbolaget Allmänna Kapital (Sverige) AB har försatts i konkurs

Nyhet 17 november 2006

Konkursförvaltare är Jan Flood.

De cirka 260 kunderna har obundet sparande som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen kan uppgå till högst 250 000 kronor per kund inklusive upplupen ränta. I stort sett allt sparande, cirka 40 miljoner kronor, beräknas täckas av insättningsgarantin.

Alla sparkunder kommer inom kort att få ett informationsbrev från Insättningsgarantinämnden.

För ytterligare information för kunder i Allmänna Kapital: ring 08-50 30 30 11 eller skicka e-post till akapital@ ign.se

Se pressmeddelande

Frågor och svar med anledning av Allmänna Kapital (Sverige) AB:s konkurs