Konkurs i Custodia. Kunder med obundet sparande omfattas av den statliga insättningsgarantin

Nyhet 28 augusti 2006

Kreditmarknadsbolaget Custodia har försatts i konkurs den 28 augusti 2006.
Konkursförvaltare är Ola Sellert, Ackordscentralen i Malmö.

Kunder som har obundet sparande omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen kan uppgå till högst 250 000 kronor per kund inklusive upplupen ränta. Kunderna behöver inte ansöka för att få ersättning.

För ytterligare information för kunder i Custodia ring 08-50 30 30 11 eller skicka e-post till custodia @ign.se