Informationsbrev till sparare hos Allmänna Kapital

Nyhet 23 november 2006

Informationsbrev till samtliga 288 kontohavare hos Allmänna Kapital har nu skickats ut. IGN har påbörjat arbetet med att kontrollera bolagets uppgifter om spararnas insatta medel. När detta är klart kommer ersättningsbesked att skickas ut.