Granskningen av Custodias datasystem

Nyhet 15 september 2006

Arbetet med att granska Custodias datasystem för sparande i bolaget pågår för fullt. Den revision av datasystemet som IGN har genomfört har konstaterat att det finns brister i bolagets kontroll över program och dataåtkomst. Man har också funnit att det finns brister i kontrollen över datordriften och backup-systemet samt utvecklingsarbetet och förändringshanteringen av datasystemet. Dessa brister behöver dock inte innebära att det är fel på de uppgifter om spararnas insättningar, uttag och saldon som finns i datasystemet. Det betyder emellertid att IGN måste genomföra en mer ingående granskning av datasystemet för att vara säker på att betala ut korrekta ersättningar till de ersättningsberättigade spararna. Det går i dag inte att ge närmare besked om hur lång tid en sådan granskning kommer att ta. IGN återkommer med besked om detta så snart som möjligt.