Fortsatt styrelsebehandling

Nyhet 12 oktober 2006

Styrelsen i IGN har i dag påbörjat behandlingen av utbetalningsärenden i Custodiaärendet. Eftersom granskningen har varit omfattande behöver styrelsen mer tid för att behandla ärendet. Det bestämdes därför att styrelsemötet ska fortsätta på måndag den 16 oktober. Vi återkommer med mer information efter det mötet.