Förslag till ändringar i lagen om investerarskydd

Nyhet 22 november 2006

I går överlämnade IGN en skrivelse till regeringen med förslag till ändringar i lagen om investerarskydd. I skrivelsen föreslås att professionella och institutionella investerare undantas från skyddet liksom placeringar som sådana investerare gör ”för kunders räkning”. Vidare föreslås att det ska bli möjligt för IGN att tillfälligt finansiera kostnader som avser administrationen av ersättningsfall för investerarskyddet genom lån i Riksgäldskontoret. Förslagen är ett resultat av en utredning som IGN genomfört.