Fler ersättningsbesked i dag

Nyhet 3 november 2006

IGN skickar i dag ut ytterligare 60 ersättningsbesked till sparare i Custodia. Garantiersättningen uppgår i dessa fall till drygt 4 miljoner kronor. Spararna får till och med måndagen den 13 november på sig att komma med synpunkter på beräkningarna. Utbetalningarna beräknas ske i vecka 47.