Ersättningsbesked till spararna i Allmänna Kapital

Nyhet 8 december 2006

Tidigare i veckan behandlade IGN:s styrelse ärendet om Allmänna Kapital och beslutade att utbetalningsförfarandet kan påbörjas. I dag skickas därför ersättningsbesked ut till bolagets samtliga 287 sparare. Flertalet av dessa kan förväntas få ersättningen utbetald före jul. Det sammanlagda ersättningsbeloppet uppgår till drygt 40 miljoner kronor.

Att ärendet inte har tagit längre tid beror främst på att Allmänna Kapital har haft ett fåtal sparare med få transaktioner, att allt sparande avsett obundna sparformer där en enskild sparares fordran endast i undantagsfall har överstigit 250 000 kronor, att kunderna inte själva haft möjlighet att utföra förändringar via Internet och att det har funnits flera parallella system för att kontrollera inlåningsverksamheten.