Ersättningsbesked skickas ut i dag

Nyhet 20 oktober 2006

I dag skickas 871 ersättningsbesked ut till Custodiaspararna. Den sammanlagda ersättningen från insättningsgarantin uppgår för dessa fall till drygt 92 miljoner kronor. Spararna har till och med måndagen den 30 oktober på sig att göra invändningar mot ersättningsbeskeden.