Ersättning betalas ut till spararna i Allmänna Kapital

Nyhet 22 december 2006

I dag får så gott som samtliga sparare i Allmänna Kapital ersättning från insättningsgarantin. Det belopp som betalas ut uppgår till sammanlagt 39,6 miljoner kronor. Åtta sparare får vänta på ersättning till efter årsskiftet. Av dessa saknar IGN i sex fall uppgifter om korrekta bankkontonummer till vilket utbetalning av ersättning ska göras. Därutöver saknar IGN i två fall godkännande från ena förmyndaren avseende omyndiga sparare